درب استیل

5/5 - (4 امتیاز)

درب استیل چیست؟

ساخت درب با قوطی استیل علاوه بر ایمنی واستحکام بسیاربالایی که داردزیبایی خیره کننده ای به محیط وساختمانهای مامیبخشد.

درزمانهای قدیم از دربهای اهنی برای درب های ورودی استفاده میشد.

اماباگزشت زمان درب های اهنی  جای خودرابه دربهای استیل داده اندزیرا انهابه خوبی ازمحیط محافظت کرده و باعث مدرن شدن محیط ساختمان مامیشود.

هم چنین نیازبه رنگ کردن ندارد.

هم چنین بهتراست انهاراازاستیل باالیاز304ساخت تامقاومت بالایی دربرابررطوبت پیداکنند.

میتوان برای زیباترکردن درب شیشه و چوب را بااستیل تلفیق نمود استفاده از شیشه با چوب باعث میشود درب به یک محصول وشیک و زیبا تبدیل شود.

درب شیشه واستیل

درب شیشه واستیل

"<yoastmark

درب خش داراستیل

درب خش داراستیل

نصب درب استیل

شرکت استیل نصرازبهترین و باکیفیت ترین متریال و قطعات و ابزارالات استیل استفاده میکند.

دربهای استیل ساخته شده توسط شرکت مادربهترین ومجهزترین کارگاهای پیشرفته ساخته میشود.

تکنسینهای نصب ما دارای مهارت کافی و بسیاربالایی هستند.

تبهر کافی رابرای ساخت درب بااستیل دارندو خاص ترین و زیباترین هارا برای شما طراحی و نصب میکنند و تمامی جنبه های ساختمان شمارادرنظرمیگیرند.

افرادمادرشرکت استیل نصرقادرندپروژه ی شمارادرکمترازیک 3روز طراحی ونصب کنندالبته تعداددربها و همچنین نحوه ی اجرا خیلی مهم است.

دربهای استیل درطرح ها ومدلهای گوناگون طراحی و اجرامیشوند.

"<yoastmark

"<yoastmark

انواع درب استیل

درب سیلور:برای ساخت این نوع درب از قوطی وورق استیل استفاده میشود.

قیمت ان نسبت به مدل ساخته شده باطلایی کمتراست.

تمامی قطعات و متریال استفاده شده دردرب توسط جوش ارگون به هم متصل میشوند.

جوش ارگون سبب استحکام هرچه بیشتران میگردد و وزن این نیز بسیارمهم است بایدوزن ان درحدی باشد که به راحتی نتوان ان را جابه جاکرد.

برای این کار بهتراست و بالاترین ضخامت و هم چنین باکیفیت ترین قطعات یا متریال استفاده کرد.

درب استیل طلایی:

برای ساخت درب استیل طلایی ازقوطی استیل استفاده میشود.

بهتراست برای ساخت این درب ازقوطی استیل 304استفاده کرد.

تا در محیط های خارجی ساختمان دچارفرسایش و زنگ زدگی نشود و هم چنین رنگ ان مات نگردد.

قیمت ان نسبتابالااست نسبت به دیگردربها واین که زیبایی محیط خارجی وداخلی ساختمان مارا بسیار زیاد میکند.

درب تلفیقی با شیشه:زمانی که استیل را باشیشه تلفیق میکنیم زیبایی  خیلی زیادمیشود.

این که حتماباید از شیشه ی 10میل یا20میل سکوریت نشکن استفاده شود تادرصورت واردشدن ضربه شیشه نشکند.

میتوان از شیشه بارنگ های مختلف برای این کاراستفاده کرد.

میتوان رنگ شیشه را با محیط داخلی و خارجی ست نمود وهم چنین مبتوان برای هرچه زیباترشدن درب ازقوطی طلایی به جای قوطی استیل استفاده نمود.

وازان میتوان برای دربهای ورودی درب ویلاها درب طلافروشی وصرافی ها استفاده کرد.

هم چنین میتوان این دربهاراضدسرقت نیزکرد.

بیشتربرای طلافروشی ها و صرافی ها جواهرسازی ها ساختمانهای تجاری ازان استفاده میکنند.

ساختار ان درست مانند دیگردربهااست ولی درداخل ان قفل های بسیار قوی نصب میشوند و حتما باید از بهترین نوع شیشه وضدگلوله باشد درانهااستفاده شود.

درب تلفیقی چوب واستیل

درب تلفیقی چوب واستیل

قیمت این درب چه قدراست؟

درست است که درب استیل نسبت به دیگر دربها دارای قیمت بالاتری است و نسبت به کیفیت ودوام و استحکامی که داردبسیار مقرون به صرفه است .

وارزش سرمایه گزاری دارد چراکه دیگر نیاز به نگه داری ندارد و ایمنی بسیاربالایی برای محیط ما ایجاد میکند .

به خوبی از حریم خصوصی مامحافظت میکند متریال به کاررفته دران روی قیمت تاثیرمستقیم دارد.

اگرذرب ما ضدسرقت باشد به دلیل اینکه متریال بیشتری دران به کارمیرود مانند قفل  های بسیارقوی و ساخته شده از فولاد و شیشه ضدگلوله

دیگرعواملی که روی قیمت تاثیرگزاراست متراژکار,متراژشیشه, ضخامت لوله های استیل و قوطی های استیل.

"<yoastmark

درب شیشه واستیل

درب شیشه واستیل