قیمت درب استیل

5/5 - (4 امتیاز)

قیمت درب استیل چه قدراست؟

قیمت درب استیل به تک لنگه یادولنگه بودن ضخامت لوله ها وورق استیل به کاررفته دران,طلایی بودن قوطی بودن قفل دران درصورت ضدسرقت بودن

خش داربودن,براق بودن استیل,داشتن  ارام بند,نحوه اجرا متراژکار متراژشیشه درصورت استفاده ازشیشه بستگی دارد.

برای بالابردن مقاومت بهتراست ازبهترین وباکیفیت ترین متریال درساخت درب استفاده نمود.

درب تلفیقی استیل باشیشه دودی

درب تلفیقی استیل باشیشه دودی

درب محیط داخلی وخارجی ساختمان رااز هم متمایزمیکند.

استفاده ازدرب استیل به عنوان درب ورودی به دلیل امنیت بسیاربالا ایمنی محیط را برایمان تضمین میکند وازحریم خصوصی ما به خوبی محافظت میکند.

درب استیل درمقابل فرسایش ورطوبت بسیارمقاوم است وبه هیچ عنوان زنگ نمیزندومات نمیگردد.

درب لابی

درب لابی

هم چنین زیبایی محیط ساختمانهای مسکونی تجاری واداری را صدچندان میکند.

95درصدمردم انرا میپسندندوخواهان بسیاری پیداکرده است وجایگاه ویزه ای دارد.

درب استیل درطرح هاگوناگون قابل اجرااست و میتواند تمام سلایق مشتریان رادربرگیردوقیمت درب استیل متفاوت است.

وان رابایدبابهترین و باکیفیت ترین قطعات و قوطی های استیل ساخت.

استیل به کاررفته دران بایدازاستیل باالیاژ304باشد.

برای کمترکردن هزینه ها میتوان از قوطی ها و لوله های باضخامت کمتراستفاده کرد ولی هرچه ضخامت لوله ها و قوطی های به کاررفته دران بیشترباشددرب محکم تروباکیفیت ترمیشود

وهم چنین قیمت درب استیل بالاترمیرودولی ایمنی بسیارزیادی ایجادمیکند.

درب تلفیقی چوب واستیل

درب تلفیقی چوب واستیل

درب براق استیل

درب براق استیل

درب شیشه واستیل

درب شیشه واستیل

درب براق استیل

درب براق استیل

انواع درب استیل ازنظرمکان استفاده

درب استیل ورودی ساختمان

درب برای صرافی هاطلافروشی ها مراکزتجاری

درب برای پارکینگ

درب برای ویلاها

درب برای اپارتمان

درب طرح دارباقوطی

درب طرح دارباقوطی

درب استیل قوطی باشیشه

درب استیل قوطی باشیشه

درب ورودی پارکینگ

درب ورودی پارکینگ

درب ضدسرقت استیل

درب ضدسرقت استیل

درب تلفیقی استیل باچوب

درب تلفیقی استیل باچوب

ساخت درب استیل/نصب درب استیل

این درب ازقوطی استیل ورق استیل میلگرداهنی اجدارتشکیل شده است ساخت درب درشرکت استیل نصرتوسط ماهرترین وباتجربه ترین افراد درزمینه ی ساخت ونصب انجام میشود دربهترین کارگاه های مجهز به بهترین ابزارالات ساخته میشود ساخت درب 3روز زمان میبرد و بابهترین الیاژاستیل ساخته میشود و به مشتریان گرامی گارانتی و ضمانت 10ساله داده میشود تادرصورت زنگ زدن و خراب وشل شدن در انها موظفندتا بدون دریافت هزینه درب رابرای شما تعمیرکنند

انواع درب استیل

درب طلایی:همان طورکه ازاسمش پیداست باورق طلایی ساخته میشودوزیبایی خیره کننده ای به محیط میبخشدوزیبایی محیطراصدچندان میکند میتوان ان را با شیشه ترکیب نمود و بایدازبهترین متریال درساخت ان استفاده کرد وشیشه بایدازبهترین نوع  باشد

و برای طلافروشی ها و صرافی ها باید ازشیشه ضدگلوله استفاده کرد.وقیمت درب استیل طلایی نسبت به دیگردربها بیشتراست به دلیل ورق طلایی کاررفته دران وساخت ان سخت است.

قیمت درب طلایی نسبت به دیگردربهابالاتراست ولی زیبایی خیره کننده ای به محیط میبخشد.

درب مات وخش دار:درب خش داررا استفاده ازدستگاههای بسیارجدید خشدارومات میکنند.

درواقع همان استیل سیلورراخش دارمیکنند و هم چنین میتوان ان را باشیشه های در طرح هاورنگ های مختلف مثلا شیشه های سندپلاست شده شیشه ضدگلوله انجام داردشیشه عایق مناسبی دربرابرصدامیباشند.وقیمت درب استیل دران ازدرب استیل طلایی کمتراست.

درب تلفیقی براق وخش دار 

درب استیل تلفیقی باشیشه

درب استیل برای صرافی

درب استیل برای صرافی