میزاستیل

4.3/5 - (3 امتیاز)

میزاستیل چیست؟

امروزه با پیشرفت روزافزون درصنعت دکوراسیون داخلی واهمیت هرچه بیشترافرادبه زیبایی و ظاهرمحیط میزاستیل طرفداران بسیاری پیداکرده است.

و یک محصول لوکس و کاربردی است که دراکثرمحیط های مسکونی تجاری واداری ازان استفاده میشودوازاهمیت بالایی برخورداراست.

میزاستیل رامیتوان باشیشه سنگ وچوب تلفیق نمودودرطرحهاومدلهای گوناگون قابل اجرااست و میتواند سلایق تمام مشتریان محترم وعزیزرا درنظرگیرد.

درساخت میزاستیل ازشیشه های دودی برنز وسندپلاست شده باعکس و طراحی های مختلف استفاده کرد و شیشه به کاررفته دران بهتراست10میل سکوریت باشد.

درساخت ان میتوان ازقوطی طلایی استفاده کرد ولی قوطی سیلور یاهمتن استیل بیشترتوصیه میگردد زیرا دارای دوام مادام العمراست.

درساخت این نوع میزبهتراست ازقوطی استیل باالیاژ304استفاده شودولی برای کاهش هزینه ها میتوان ازاستیل باالیاز201استفاده کرد.

میزاستیل تلفیقی باسنگ

میزاستیل تلفیقی باسنگ

میزناهارخوری استیل

میزناهارخوری استیل

میزاستیل

میزاستیل

میزگرداستیل

میزگرداستیل

میزتلویزیون استیل

میزتلویزیون استیل

میزاستیل

میزاستیل

میزتلفیقی استیل

میزتلفیقی استیل

ولی استیل باالیاژ304دارای مقاومت بالاتری است و هم چنین کیفیت بالاتری نیزدارد.

استفاده از میز استیل به خانه های شما زیبایی بسیارزیادی میبخشدو هم چنین معایب میزهای دیگروقدیمی راندارد.

چراکه میزهای قدیمی و چوبی باگزشت زمان دچاررنگ پریدگی میشوند و یامیزهای اهنی نیاز به رنگ کردن دارند امامیزهای استیل دارای دوامی مادام العمرهستند و واستحکام بالایی دارند به هیچ عنوان زنگ نمیزنند و درطرح های مختلف ساخته میشوند.

قیمت میز استیل

قیمت میزاستیل به عوامل بسیارزیادی وابسته است متریال به کارفته درساخت میز,ضخامت لوله و قوطی های به کاررفته درساخت ان

,شیشه وجنس شیشه به کاررفته دران,چوب و چیزهایی که درساخت میزباان تلفیق میشوند.

جنس قوطی ازلحاظ این که طلایی باشدیاسیلورکه ما سیلورراتوصیه میکنیم.

میزعسلی استیل

میزعسلی استیل

میزعسلی برای مبل

میزعسلی برای مبل

میزتلفیقی استیل باشیشه

میزتلفیقی استیل باشیشه

میزاستیل

میزاستیل

تعدادمیزهای سفارشی

ازمیزاستیل میتوان به عنوان میزعسلی برای مبلها,میزناهارخوری و……

افرادمادرشرکت استیل قادر قادرند تا هر نوع میزی راکه شما سفارش دهید برایتان بسازند.

ان رادرکمترین زمان به شما تحویل دهند افرادمادرشرکت نصر دارای مهارت کافی ذرساخت هرنوع میزی هستند.

ازقبیل میزعسلی برای مبلهای شما ,میزناهارخوری برای اشپزخانهای شماکه انهارا لوکس میکندوزیبایی خیره کننده ای به محیط میبخشد,میزبرای تلویزیون میزصنعتی

میزفروشگاهی میز برای تجهیزات ازمایشگاه ,میزکنارمبل

ساخت میزباید توسط تکنسینهای کارازموده ومجرب  در بهترین و مجهزترین کارگاها ساخته شود و تمامی قطعات توسط جوش ارگون به هم متصل گرددتا دوام ان بالارود و مقاومت افزایش یابد.

میزگرداستیل

میزگرداستیل